null Generalforsamling | Grundfos

Generalforsamling

Generalforsamling

 

GHS' højeste myndighed er den ordinære generalforsamling, som skal afholdes inden udgangen af marts måned, og varsles med 3 uger gennem Internyt. Generalforsamlingen indkaldes med 8 dages varsel i Internyt og skal indeholde følgende dagsorden, samt eventuelle indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

null