Generalforsamling

Information om GHS generalforsamling

GHS' højeste myndighed er den ordinære generalforsamling, som skal afholdes inden udgangen af marts måned, og varsles med 3 uger gennem Internyt, Insite og hjemmesiden.
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden i forhold til vedtægter og indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

 

Næste generalforsamling

Sted: Pusterummet, Grundfos Centret
Tid: kommer i starten af 2023

 

 

Seneste generalforsamling

Sted: Pusterummet, Grundfos Centret
Tid: 30. marts 2022