Generalforsamling

Information om GHS generalforsamling

GHS' højeste myndighed er den ordinære generalforsamling, som skal afholdes inden udgangen af marts måned, og varsles med 3 uger gennem Internyt, Insite og hjemmesiden.
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden i forhold til vedtægter og indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

 

Næste generalforsamling

Dato følger

 

 

Seneste generalforsamling

Sted: Pusterummet, Grundfos Centret
Tid: 17 juni 2021

Referat fra arrangementet kommer snart