Nyheder

Generalforsamling i GHS

16.juni 2021

Afholdes på Grundfos Centret – Pusterum kl. 15.30

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning – til orientering

3. Økonomilederens aflæggelse af revideret regnskab - til godkendelse

4. Økonomilederens fremlæggelse af budget for indeværende år - til orientering

5. Beretning fra Aktivitetsleder

6. Beretning fra udvalgte GHS udvalg - pga. Covid-19 udgår punktet

7. Valg af FU medlemmer (vælges for en 2 årig periode) 

På valg i ulige år

  • Formand: Sten Gregersen – modtager genvalg
  • Sekretær:  Anette Solberg – modtager genvalg

8. Valg af 2 suppleanter (vælges for 1-årig periode)

  • 1. suppleant Jesper Wiik Christensen – modtager genvalg
  • 2. suppleant Henrik Vinter – modtager genvalg

9. Valg af 2 revisorer (vælges for 1-årig periode)

  • Charlotte Houe Jespersen – modtager ikke genvalg
  • Lone Præstgaard Sølvsten – er afrejst fra Grundfos 

10. Indkomne forslag

11. Uddeling af vandrepokaler, efter indstilling fra FU – pga. Covid-19 udgår punktet

12. Tildeling af donation, efter indstilling fra FU

13. Eventuelt

 

Forslag skal være GHS formanden i hænde senest 10 dage (6. juni) før generalforsamlingen – mailboks Grundfos Hobby Sport (GHS) GHS@grundfos.com

Af hensyn til forplejning og COVID-19 restriktioner skal tilmelding til GHS generalforsamlingen foretages senest onsdag den 9. juni 2021 til Anette Solberg