Nyheder

Generalforsamling i GHS 2022

30. marts 2022

Afholdes på Grundfos Centret – Pusterum kl. 15.30

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent                                               

2. Formandens beretning – til orientering

3. Økonomilederens aflæggelse af revideret regnskab - til godkendelse

4. Økonomilederens fremlæggelse af budget for indeværende år - til orientering

5. Beretning fra Aktivitetsleder

6. Beretning fra udvalgte GHS-udvalg

7. Valg af FU medlemmer (vælges for en 2-årig periode)

       
På valg i lige år

·         Næstformand            Niels Amdisen – modtager genvalg

·         Økonomileder           Lene Bunch – modtager genvalg

·         FU medlem                 Carina Achton Nielsen – modtager genvalg

8. Valg af 2 suppleanter (vælges for 1-årig periode)

·         1. suppleant              Jesper Wiik Christensen – modtager genvalg

·         2. suppleant              Henrik Vinter – modtager genvalg

 

9. Valg af 2 revisorer (vælges for 1-årig periode)

·         Camilla Hermansen – modtager genvalg

·         Vibeke Sanderhoff –   modtager genvalg

10. Indkomne forslag

11. Uddeling af vandrepokaler, efter indstilling fra FU

12. Tildeling af donation, efter indstilling fra FU

13. Eventuelt

 

Forslag skal være GHS formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen

 

Tilmelding sendes til ghs@grundfos.com senest 24.marts 2022