GHS Foto

Velkommen til Foto, en klub der maler med farver.

Praktisk information

Klubaften: Hver onsdag kl. 19.00 til 22.00

 

GHS fotoklub er for alle der interesserer sig for at fotografere.

I foto klubben favner vi bredt, og vores medlemmer anvender forskellige former for udstyr.

Vores udstyr er fra mobiltelefonen til mere avanceret udstyr.

Vores klubaftener er normalt onsdage og foregår på Grundfos Centeret, klubaftener vil blive annonceret fra gang til gang.

Ud over klubaftener, hvor vi lærer hinanden at tage de bedste billeder, bedømmer vi også medlemmernes billeder og giver hinanden gode råd og nye metoder at anvende udstyret på.

Vi inviterer erfarne indlægsholdere både udefra og interne, som besidder en god viden om bestemte emner

I forbindelse med samarbejdet med fotoforretninger i området, bliver vi inviteret med til de arrangementer de måtte holde. Hvis det er mod betaling yder klubben et tilskud.

 

Fotomedlemmernes billeder kan du se flere steder på Grundfos, men også ude i byen hvor vi udstiller der hvor vi finder det relevant, og bliver inviteret til.

Der vil oftest være billeder fra medlemmerne udstillet i Pusterummet.

Er du til portræt foto har vi i klubben lys og lærred, som kan lånes eller anvendes i vores klublokale.

I klubben er vi meget opmærksomme på nye medlemmer, der lige er startet med at fotografere og gerne vil videre, hvor vi efter behov fra medlemmerne starter nye begynder hold op. 

Netværk mellem medlemmer er en ofte benyttet mulighed for at lære mere og udvikle hinanden inden for samme interesseområde.

Kom og vær med!

Udvalg

Frank Hegewald, Formand, fhegewald@grundfos.com

Leif S. Thomassen, slotoe55@gmail.com

Finn Busk Sørensen, fbusksoerensen@grundfos.com

Søren Hus Christensen, shchristensen@grundfos.com

Jørgen Jensen, joejensen@grundfos.com