null Foto | Grundfos

Foto

Fotoklubben

GHS Fotoklub

Velkommen til Foto, en klub der maler med farver.

Grundfos foto klub er for alle der interesserer sig for at fotograferer.

I foto klubben favner vi bredt, og vores medlemmer anvender forskellige former for udstyr.

Du er meget velkommen blandt fotointeresserede, der er vild med at fotografere og redigere billeder.

Vores udstyr er fra mobil telefonen til meget avanceret udstyr, derfor vil du være blandt ligestillede i fotoklubben.

Vores klubaftener er normalt onsdage og foregår på Grundfos Centeret, klubaftener vil blive annonceret fra gang til gang.

Ud over klubaftener, hvor vi lærer hinanden af tage de bedste billeder, bedømmer vi også medlemmernes billeder og giver hinanden gode råd og nye metoder at anvende udstyret på.

Vi inviterer gode erfarne indlægsholdere udefra, men også interne, som besidder en god viden om et bestemt emne. Grundfos fotografen er ofte inviteret med ud i naturen, for her at give råd og vejledning direkte på pladsen.

I forbindelse med samarbejdet med foto forretninger i området, bliver vi inviteret med til de arrangementer de måtte holde. Hvis det er mod betaling yder klubben et tilskud.

Foto medlemmernes billeder kan du se flere steder på Grundfos, men også ude i byen hvor vi udstiller der hvor vi finder det relevant, og bliver inviteret til.

Der vil oftest være billeder fra medlemmerne udstillet i Pusterummet.

Er du til portræt foto har vi i klubben lys og lærred, som kan lånes eller anvendes i vores klub lokale.

I klubben er vi meget opmærksomme på nye medlemmer der lige er startet med at fotografere og gerne vil videre, hvor vi efter behov fra medlemmerne starter nye begynder hold op. 

Netværk mellem medlemmer er en ofte benyttet mulighed for at lære mere og udvikle hinanden inden for samme interesse område.

Kom og vær med i en spændende aktivitet.

Forårsprogram 2020 - GHS Fotoklub


20-2-2020  kl. 18.00
Fotografering af Grundfos Koret i Grundfos museet, medlemmer er velkomne til at kikke med.

26-2-2020 kl. 19.00
Klubaften, vi viser billederne af Grundfos Koret.
John fortæller om hvordan man opretter en fotobog.
Vi skal have ophængt nye billeder i Pusterummet. Håber mange vil hjælpe til.

11-3-2020 kl 19.00
Mit liv med foto, foredrag ved Niels Jørgen Berg, åben tilmelding for Grundfos ansatte.

15-4-2020
Klubaften, fotokonkurrence som månedens foto, tema følger senere.
Foto Rally, hvis det bliver udendørs, tænker vi området omkring byggepladsen. Plan B, bliver et indendørs tema.                   

14-5-2020 kl 19.00
Viborg faldskærmsklub, klubben er vært ved lidt grill og vand.

17-6-2020 kl 19.00
Falcks øvelsesplads i Randers, vi håber der bliver trænet den dag, ellers vil vi prøve med model foto samme sted og i fantastiske omgivelser.


Foto af vævestuen, en løbende fotografering på Enggården, nærmere infor. kommer, meld jer og vi sætter et hold der kan dække vævning gennem 2020. Billederne skal bruges af vævestuen i 2021 i forbindelse med udstilling.

Referat fra Fotoudvalgets møde d. 26. juni 2019 - planlægning af efterårsaktiviteter

Til stede var: Leif Thomassen, Frank Hegewald, Finn Busk Sørensen, Søren Hus Christensen, Jørgen Jensen.

Som nyt medlem af Foto udvalget er Jørgen Jensen tiltrådt.

Jørgen har ansvaret for vores hjemmeside, samt kontakt til GHS omkring brug af de digitale medier.

Efteråret 2019 er planlagt som følgende:

  • 21.8.2019 kl 17.00, Grundfos Olympics fotograferne viser os deres udvalgte billeder, tilmelding nødvendig, der serveres sandwich og noget at drikke, tilmeld dig til Frank Hegewald  fhegewald@grundfos.com vi mødes i Pusterummet.
  • 4.9.2019 kl.19.00, Landskabs – skumrings – makro, fotografering, vi mødes på Busbjerg parkering.
  • 9.10.2019 kl. 19.00, By fotografering i Silkeborg, lange lukketider, panorama, HDR, mødested aftales senere.
  • 23.10.2019 kl. 19.00 Under udarbejdelse: Foredrag: Foto med blitz til hverdag og fest. Samme aften kikker vi billeder fra de to tidligere ture.
  • 6.11.2019 kl. 19.00 Leg med lys og ild fotografering, mødested er fiskesøen mellem Bjerringbro og Ulstrup.
  • 4.12.2019 kl. 19.00, Juleafslutning, vi ser tilbage på efterårets billeder.

Alle aktiviteter vil blive annonceret på info skærmene.

Efter mødet med Grundfos Olympics fotograferne, udskiftes billederne i Pusterummet med billeder fra Grundfos Olympics 2019,

Billederne fra Pusterummet vil efterfølgende blive udstillet i ingeniør gangen under N2.

 

På udvalgets vegne

Leif Thomassen.

 

null